Η Επανάσταση στη Μακεδονία και ο Ε. Παππάς

Η Επανάσταση στη Μακεδονία και ο Ε. Παππάς

Ο Εμμανουήλ Παππάς (1772 - 1821) ήταν Φιλικός και αγωνιστής 1821, πρωτεργάτης της εξέγερσης στη Χαλκιδική, από τις αγνότερες και ηρωικότερες μορφές του Αγώνα της Ανεξαρτησίας

 

Event Details

September 18, 2021

2:00 PM CT

Virtual

Learn More »