Η Καταστροφή της Χίου και των Ψαρών και η Απήχησή της στις ΗΠΑ

Η Καταστροφή της Χίου και των Ψαρών και η Απήχησή της στις ΗΠΑ

Hosting Organization: Hellenic Cultural Center of the Southwest

The Chios massacre was the killing of tens of thousands of Greeks on the island of Chios by Ottoman troops during the Greek War of Independence in 1822. Greeks from neighboring islands had arrived on Chios and encouraged the Chians to join their revolt. In response, Ottoman troops landed on the island and killed thousands. The massacre of Christians provoked international outrage and led to increasing support for the Greek cause worldwide.

The Destruction of Psara was an event in which the Ottomans destroyed the civilian population of the Greek island of Psara on July 5, 1824. According to George Finlay, the entire population of the island Psara before the massacre was about 7,000. Since the massacre, the population of the island never rose over 1000.

 

Contact information

[email protected]

832-326-3780

Event Details

April 3, 2021

1:00 PM CT

Virtual

[email protected]

Learn More »